OsteoVita is open!

OsteoVita is open!

Goed nieuws! OsteoVita mag open blijven!

 

Vanuit onze vereniging (NVO) kregen we dit bericht;

“We mogen onze praktijken openhouden omdat de “Wkkgz-grens” net zoals eerder wordt aangehouden. De tekst in de Staatscourant luidt als volgt:

Contactberoepen:

De  uitoefening  van  contactberoepen  wordt  verboden,  zowel  thuis  als  in  publiek  toegankelijke plaatsen.  Dit  zijn  beroepen  waar  1,5  meter  afstand  houden  niet  mogelijk  is,  waaronder  de  kappers  en  schoonheidsspecialisten.  Van  het  verbod  zijn  uitgezonderd  contactberoepen  ten  behoeve van  zorg  van  een  zorgaanbieder  als  bedoeld  in  artikel  1,  eerste  lid,  van  de  Wet  kwaliteit,  klachten  en  geschillen  zorg (WKKGZ),  of  jeugdhulpaanbieder  als  bedoeld  in  artikel  1.1  van  de  Jeugdwet,  of aanbieder  als  bedoeld  in  artikel  1.1.1,  eerste  lid,  van  de  Wet  maatschappelijke  ondersteuning 2015.

 

 

 

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie